Anfallet på Libyen och songunpolitiken

”Folkarmén är revolutionens huvudstyrka och kärntruppen i vårt nationella försvar. I vår songunpolitik ges de militära frågorna högsta prioritet och att stärka folkarmén är en nyckelfråga.”

Kim Jong Il, 2008

Den 22 mars publicerade Korean Central News Agency delar av en intervju med en talesman på koreanska utrikesdepartementet angående anfallet på Libyen. Det är sällan som DFRK kommenterar utvecklingen i andra länder, vilket hänger samman med den centrala roll som självständighetstanken har i jucheideologin. Att blanda sig i ett lands interna angelägenheter är oförenligt med den respekt för den nationella suveräniteten som är en grundbult i jucheideologin som utvecklades under den nationella befrielsekampen från Japan och försvarskampen mot USA-imperialisterna under Koreakriget.

I intervjun framhävs två viktiga aspekter av anfallet på Libyen. För det första, USA och övriga västländers brist på respekt för den nationella suveräniteten. KCNA skriver om anfallet att:

”It openly interfered in the internal affairs of Libya, sparking off a civil war, and then cooked up a deceptive resolution by abusing the authority of the UN Security Council. It finally perpetrated indiscriminate armed intervention in the country, going beyond the limits of the resolution.

The DPRK strongly denounces this as a wanton violation of the sovereignty and territorial integrity of an independent state and a hideous crime against humanity in gross breach of the dignity of the Libyan people and their right to existence.

Such war action can never be justified and should be halted at once.”

Den andra aspekten är att mindre länders säkerhet är beroende av deras militära avskräckningsförmåga. Under sitt ledarskap har Kim Jong Il lagt mycket stort fokus på militären med den så kallade songun-politiken (militären först). Grundtanken har varit att ett land utan militär avskräckningsförmåga inte kan garantera sin självständighet och riskerar att bli ett byte för stormakterna, en stark militär är således en garanti för freden.

Anfallet på Irak 2003 bekräftade denna tes och man poängterade då att USA förmått Irak att demontera mycket av sitt försvar, bland annat raketramper som annars hade kunnat användas för att angripa fartyg i persiska viken. Genom att försöka förhandla med USA så försvagade Irak sin avskräckande förmåga och därmed sin förhandlingsposition och öppnade upp för ett angrepp.

Angreppet på Libyen är ytterligare ett exempel. De senaste åren har Khadaffi varit en av västmakternas allierade och har fått ökade ekonomiska förbindelser och säkerhetsgarantier i utbyte mot nedrustning och övergivandet av kärnvapenprogrammet. När ett tillfälle sedan uppstår ser imperialisterna en möjlighet att ytterligare stärka sitt grepp om Libyens resurser och går till militärt anfall. KCNA skriver om denna lärdom:

”It was fully exposed before the world that ”Libya’s nuclear dismantlement” much touted by the U.S. in the past turned out to be a mode of aggression whereby the latter coaxed the former with such sweet words as ”guarantee of security” and ”improvement of relations” to disarm itself and then swallowed it up by force.

It proved once again the truth of history that peace can be preserved only when one builds up one’s own strength as long as high-handed and arbitrary practices go on in the world.

The DPRK was quite just when it took the path of Songun and the military capacity for self-defence built up in this course serves as a very valuable deterrent for averting a war and defending peace and stability on the Korean Peninsula.”

Denna lärdom kommer säkerligen påverka framtida förhandlingar mellan USA och DFRK angående nedrustning av DFRK:s kärnvapen och stärka koreanernas enighet runt songunpolitiken.

Läs mer på:

http://svenskkoreanska.se/dw/doku.php?id=text:libyen1

http://www.kcna.co.jp/index-e.htm

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s