Månadsarkiv: december 2011

Kim Jong Il

Kim Jong Il

 

16.02.1942-17.12.2011

 ”En stor ledare och ett stort parti gör en stor nation”

-Kim Jong Il, 2008

Svenska Juchegruppen vill visa sitt deltagande med det koreanska folket i och med den förlust som Kim Jong Ils bortgång innebär.

Kim Jong Il föddes den 16 februari 1942 och kom att ägna sitt liv åt kampen för socialismen och vidareutvecklandet av den revolutionära jucheidén. Redan som 22-åring, 1964, började han arbeta för det koreanska arbetarpartiets centralkommitté och påbörjade därmed sitt songunbaserade ledarskap.

I 30 år arbetade han vid sin fars, den store ledaren och evige presidenten Kim Il Sung, sida och fick därmed unika erfarenheter och insikter. Dessa erfarenheter och insikter kom att spela en avgörande roll i den fortsatta utvecklingen för Demokratiska Folkrepubliken Korea.

1991 utnämndes Kim Jong Il till överbefälhavare för den koreanska folkarmén, en utnämning som kom att bli viktig för den songunpolitik som Kim Jong Il utvecklat. Songunpolitiken sätter det militära försvaret främst, och i den internationella situation som rådde 1991 är det lätt att förstå varför denna politik kom att stärkas. Med Sovjetunionens upplösning stod landet utan någon mäktig allierad och var tvungen att lita helt till egna krafter. För att försvara landet mot utländsk aggression lades därmed fokus på militären både som försvarare och byggare av landet. Militären fick ansvar både för försvaret men också för flera viktiga byggprojekt.

Efter den store ledaren Kim Il Sungs bortgång 1994 så ledde Kim Jong Il Demokratiska Folkrepubliken Korea genom den mödosamma marschen på slutet av 1990-talet. Landets ekonomi hade drabbats hårt av Sovjetunionens upplösning då handeln mellan länderna upphörde, den internationella imperialistiska pressen ökade på landet som samtidigt drabbades av naturkatastrofer.

Vid 2000-talets början hade dock situationen förbättrats och Kim Jong Ils songunpolitik kom att vinna allt fler och större segrar. Efter att ha pekats ut som en ”ondskans axelmakt” och omnämnts som ett potentiellt mål för ett preventivt kärnvapenanfall av dåvarande presidenten i USA George W. Bush svarade Demokratiska Folkrepubliken Korea med att dra sig ur icke-spridningsavtalet. Denna handling var helt i linje med songunpolitiken och ett svar på det brott mot avtalet som USA gjort sig skyldiga med då de som kärnvapenmakt hotade en icke-kärnvapenmakt med anfall med dylika vapen.

2005 deklarerade Demokratiska Folkrepubliken Korea att man utvecklat kärnvapen och den 9 oktober 2006 genomfördes en lyckad provsprängning. Genom utvecklandet av kärnvapen har Demokratiska Folkrepubliken Korea garanterat fred och stabilitet på Koreahalvön. Kärnvapnen ger en militärt avskräckande förmåga som hindrar de imperialistiska länderna från att anfalla landet, därmed är de en av de största segrarna för songunpolitiken. Med denna avskräckande förmåga säkrad blev utrymmet större för att lägga större fokus på den ekonomiska utvecklingen i landetn något som synts tydligt på el, industri och byggnadsproduktionens områden de senaste åren.

Historien visar tydligt att Kim Jong Ils songunpolitik var riktig. Sedan Sovjetunionens fall har USA som enda kvarvarande supermakt drivit sin imperialistiska politik utan nämnvärt internationellt motstånd. Land efter land som motsatt sig USA:s politik har anfallits och/eller ockuperats. Jugoslavien, Afghanistan, Irak och nu senast Libyen har fallit offer för amerikanska bomber. Med songunpolitiken och kärnvapenutvecklingen har Kim Jong Ils ledarskap garanterat att Demokratiska Folkrepubliken Korea inte blir ett ytterligare land på denna lista.

Kim Jong Ils betydelse för Demokratiska Folkrepubliken Koreas utveckling är med andra ord stor och det är en stor förlust för det koreanska folket. Samtidigt är det vår övertygelse att det koreanska folket kommer att fortsätta att försvara sitt land och politik och därmed föra vidare minnet av Kim Jong Il in i jubileumsåret 2012.

Svenska Juchegruppen