Månadsarkiv: januari 2013

Nyårstal av

Kim Jong Un

 Kim Jong Un

Svenska Juchegruppen har med intresse läst Kim Jong Uns nyårstal av den 1 januari 2013.

Den första januari 2013 höll den respekterade ledaren Kim Jong Un ett historiskt nyårstal till nationen. I talet drog Kim Jong Un upp riktlinjerna i bygget av en stark och blomstrande socialistisk nation för det kommande året samtidigt som han sammanfattade det gångna årets framgångar.

2012 markerade hundraårsjubileet av den store ledaren Kim Il Sungs födelse och har varit ett år av stora framgångar, den mest iögonfallande var den lyckade satellituppskjutningen den 12 december som förverkligade den käre ledaren Kim Jong Ils intentioner och utgjorde Demokratiska Folkrepubliken Koreas första steg ut i rymden.

Kim Jong Un återvände flera gånger till den lyckade satellituppskjutningen och tog den som ett exempel att följa i arbetet 2013. Genom att ha samma anda av självförtroende och självtillit som satellituppskjutningen manifesterade i kampen för att bygga en ekonomiskt blomstrande nation skall 2013 bli året då en radikal förändring i det ekonomiska arbetet åstadkoms.

Fokus skall läggas på att radikalt förbättra produktionen, stabilisera och förbättra folkets levnadsstandard och på att på bästa sätt utnyttja de redan utvecklade grunderna för en oberoende nationell ekonomi. Vidare poängterade Kim Jong Un att framgångarna i det ekonomiska bygget skall manifesteras i folkets ökade levnadsstandard och att kraft skall läggas på de sektorer i ekonomin som har en direkt påverkan på densamma.

Avslutningsvis underströk Kim Jong Un att kampen för att förverkliga den store ledaren Kim Il Sungs och den käre ledaren Kim Jong Ils drömmar om att ena det av imperialisterna splittrade Korea måste fortsätta och att förrädarna i södra Korea måste sluta sabotera denna kamp.

Talet inger hopp inför 2013 och den aviserade satsningen på att öka folkets levnadsstandard ger ökade förhoppningar om att Demokratiska Folkrepubliken Korea kommer att fortsätta på vägen till att bli en självständig och blomstrande socialistisk nation av Juche.

 

Talet kan läsas i sin helhet på: Kim Jong Uns nyårstal