Månadsarkiv: oktober 2016

Stöd DFRK:s rätt till självförsvar, inför sanktioner mot USA!

För ca en månad sedan genomförde Demokratiska Folkrepubliken Korea sitt femte kärnvapenprov. FN med USA i spetsen har fördömt provsprängningen och som ett resultat av den skärpt sanktionerna mot Demokratiska Folkrepubliken Korea.

Svenska Juchegruppen sätter nedan in provsprängningen i ett större perspektiv.

Natten mellan den 8-9 september genomförde Demokratiska Folkrepubliken Korea sitt femte kärnvapenprov. Enligt koreanerna är den senaste provsprängningen ett led i att utveckla kärnvapenarsenalen och gjordes med en mindre men kraftfullare sprängladdning som gör det möjligt för DFRK att leverera kärnvapnen med de missiler landet förfogar över.

Provsprängningen måste förstås utifrån den hotbild som Demokratiska Folkrepubliken Korea upplever från USA och dess allierade i närområdet.

Tidigare i år höll USA och Sydkorea sina årliga militärövningar, övningar som i år, 2016, var de största någonsin. Under övningarna, där 300 000 sydkoreanska soldater och 15-20 000 amerikanska soldater deltog användes toppmodern amerikansk utrustning för att öva scenarier så som blixtanfall mot DFRK, ockupation av Pyongyang, kärnvapenangrepp och så kallade ”beheading operations” som går ut på att slå ut ledarskapet i DFRK.

DFRK har i åratal protesterat mot dessa militärövningar, som hålls strax söder om gränsen till landet, och påtalat att de utgör en enorm provokation mot landet och att dessa övningar måste avbrytas för att en verklig dialog för fred och nedrustning skall kunna bli möjlig. DFRK ser dessa övningar som direkta hot som när som helst kan övergå från övning till faktiskt anfallskrig. DFRK:s oro måste betraktas som befogad då USA de senaste tjugo åren på ett tydligt sätt visat att man är beredd att angripa suveräna stater i konflikt mot internationell rätt. Inte bara det, USA har även pekat ut just DFRK som ett tänkbart mål för angrepp, även med kärnvapen.

Om man har svårt att se detta kan man fundera över hur våra egna politiker skulle reagera om Ryssland med allierade hade övningar utanför Gotland där man övade kärnvapenangrepp mot Stockholm, landstigning på Gotland, precisionsangrepp mot regeringsbyggnader eller liknande.

DFRK har sedan 2006, då man genomförde sin första provsprängning påpekat att så länge USA:s aggressioner fortsätter så kommer man vidareutveckla sitt kärnvapenprogram för att utveckla en defensiv avskräckande förmåga. Kim Jong Un utvecklade bland annat detta i sitt tal till Koreanska Arbetarpartiets centralkommitté 31 mars 2013, ett tal Svenska Juchegruppen tidigare publicerat.

Trots detta har alltså USA fortsatt med sina provokativa militärövningar, som i år alltså var de största någonsin. DFRK har svarat på detta precis på det sätt man har sagt att man skulle svara på detta, d.v.s. genom att utveckla sitt kärnvapeninnehav.

USA och dess allierade försöker på alla sätt utnyttja provsprängningen för att ytterligare skärpa sanktionerna mot DFRK. Detta är ett uppenbart fall av dubbelmoral och hyckleri. USA har drivit fram denna situation och vill sedan, som den stora mobbare man är, straffa offret. Det är inte DFRK utan USA som är ett hot mot andra länder, som bedriver anfallskrig i konflikt med FN-stadgan, som torterar människor i fängelser runt hela jorden, som använder sin överlägsna militära förmåga att hota länder till underkastelse.

Och varför började DFRK utveckla kärnvapen över huvud taget? Jo efter att George W Bush, i strid med icke-spridningsavtalets centrala princip att kärnvapenmakter inte skall hota icke-kärnvapenmakter med kärnvapenanfall, just hotade att angripa DFRK med kärnvapen. Detta uttalande fick DFRK att lämna icke-spridningsavtalet och börja utveckla sina kärnvapen.

DFRK utgör inget hot mot omvärlden. DFRK:s BNP är en bråkdel av USA:s militärbudget. Men genom att utveckla sina kärnvapen kan de åtminstone avskräcka USA och dess allierade från anfall. På så vis kommer Demokratiska Folkrepubliken Korea att undvika att gå samma öde till mötes som Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och alla andra länder som USA angripit i strid mot allt vad folkrätt och FN-stadga heter. Det är för detta, för att man vägrar acceptera USA:s dominans, som man straffas av ett FN där USA drar i trådarna.

Om man vill verklig fred och kärnvapennedrustning på den koreanska halvön är det inte DFRK utan USA man måste ställa krav på. Det är USA som måste dra tillbaka sina trupper och kärnvapen från Sydkorea. Det är USA som måste garantera att man inte kommer att angripa suveräna stater, varken DFRK eller andra. Det är USA som måste ersätta landet för den enorma förödelse som Koreakriget 1950-53 innebar. Det är USA som måste ge landet kompensation för årtionden av sanktioner vilket försvårat utvecklingen av ekonomin.

Slutligen: är det något land som skall drabbas av sanktioner från omvärlden så är det USA, inte Demokratiska Folkrepubliken Korea.