Kim Il Sung

Kim Il Sung 1912-1994

Kim Il Sung ledde Demokratiska Folkrepubliken Korea från och med befrielsen från den japanska ockupationen 1945 fram till sin död den 8 juli 1994. Kim Il Sung utvecklade den statsbärande ideologin jucheidén som kretsar runt människans oberoende, självständighet och skaparkraft.

Kim Il Sung föddes i Mangyŏngdae utanför Pyongyang den 15 april 1912 och anslöt sig redan som 14-åring till kampen mot den japanska ockupationen. Det koreanska motståndet var dock splittrat i många små grupper med olika strategi och interna strider vilket fick Kim Il Sung att bildade ”ner med imperialismen”-unionen den 17 oktober 1926 för att ena det koreanska folkets kamp mot japanerna. När Japan, efter den amerikanska kärnvapenattacken mot städerna Hiroshima och Nagasaki, kapitulerade hade de koreanska gerillatrupperna befriat Koreahalvön och Kim Il Sung stod som obestridd ledare för den koreanska självständighetskampen.
Under Koreakriget ledde Kim Il Sung de koreanska styrkorna i försvaret av Demokratiska Folkrepubliken Korea mot de USA-ledda FN-styrkorna. Under kriget kom USA utsätta det koreanska folket för ett enormt lidande, minnen som präglat det koreanska samhället sedan dess.

Efter kriget kom Kim Il Sung att leda det koreanska folkets kamp för att återuppbygga sitt land, genomföra en kraftfull industrialisering och garantera ett starkt försvar för att undvika framtida krig.