Kim Jong Il

Kim Jong Il 1942-2011

Kim Jong Il föddes under den brinnande befrialsekampen i Paektubergen i norra Korea den 16 februari 1942 och kom att leda Demokratiska Folkrepubliken Korea från 1994 fram till sin död 2011. Kim Jong Il deltog tidigt i det politisk arbetet och valdes 1964 in i Koreanska Arbetarpartiets centralkommitté.

Kim Jong Il kom att ägna mycket av sitt arbete åt militära frågor och han utvecklade songunpolitiken som sätter militären först i uppbyggandet och försvaret av landet. Kim Jong Il kom att vara en ständig följeslagare till sin far, Kim Il Sung, och publicerade under sin livstid en stor mängd arbeten som berör såväl politik, militärstrategi, konst och kultur.