Kim Jong Un

Kim Jong Un

Kim Jong Un är Demokratiska Folkrepubliken Koreas ledare sedan 2011. I sina tal har han betonat behovet av en stark ekonomisk utveckling för att ytterligare höja folkets levnadsstandard samt  ett stärkande av den nukleära avskräckande förmågan. Under Kim Jong Un:s ledarskap har Demokratiska Folkrepubliken Korea därför satsat stort på en utbyggnad av energisektorn samt civil och militär forskning. Några resultat av dessa satsningar är de nybyggda forskningscentret i Pyongyang, Mirae forskningsgata samt en generellt större energitillgång.

Kim Jong Un har på ett tydligt sätt hållt fast vid Kim Jong Il:s songunpolitik som sätter militären först och sedan Nordkoreas första provsprängning av kärnvapen 2006 så har fler känvapen- och misiltester genomförts. Genom att utveckla en stark försvarsförmåga hoppas Demokratiska Folkrepubliken Korea att avskräcka USA från angrepp på landet, en strategi som varit mycket framgångsri.