Texts in english

Här publiceras material på engelska från Demokratiska Folkrepubliken Korea som kan vara av intressant för den som vill förstå utvecklingen i landet.