Toppmötet den 27 februari 2019

Uttalande från Svenska gruppen för Juchestudier med anledning av det historiska
toppmötet mellan marskalk Kim Jong Un och president Donald Trump.

Att ledaren för Demokratiska Folkrepubliken Korea, marskalk Kim Jong Un, mötte USA:s
president Donald Trump vid ett andra historiskt toppmöte den 27 februari var en stor
framgång i arbetet för normalisering av relationerna mellan länderna.

Vägen fram till mötet har varit lång och påbörjades genom marskalk Kim Jong Un:s
nyårstal 2018. I detta historiska tal sträcktes en diplomatisk hand ut för att förbättra
relationerna med bröderna i södra Korea och för att säkra freden och den positiva
utvecklingen på Koreahalvön. Att USA tog denna hand var en stor seger för Demokratiska
Folkrepubliken Korea och mötet som just avslutats är en fortsättning på denna seger för
marskalk Kim Jong Un:s politiska linje.

USA har sedan vapenstilleståndet den 27 juli 1953 ihärdigt vägrat att förhandla fram ett
fredsavtal med Demokratiska Folkrepubliken Korea. Istället för fred har USA arbetat för att
behålla den militära spänningen och ständigt kommit med nya hot mot landet. Syftet med
detta har var att utplåna Demokratiska Folkrepubliken Korea och tvinga dess folk till
underkastelse. USA-imperialisterna trodde att Demokratiska Folkrepubliken Korea skulle
kollapsa under det tryck landet skapade, men istället mötte de ett motstånd de inte sett
någon annan stans. Songunpolitiken, utvecklad av den käre ledaren Kim Jong Il, kom att
säkra Demokratiska Folkrepubliken Koreas överlevnad och leda till utvecklingen av den
defensiva avskräckande kärnvapenkapacitet som landet idag har.

Att Demokratiska Folkrepubliken Korea utvecklade en avskräckande militär förmåga har
varit avgörande för landets överlevnad vilket blir tydligt vid en jämförelse med andra
länder som inte följt USA-imperialismens diktat. Jugoslavien, Afghanistan, Irak och Libyen
utgör tydliga och avskräckande exempel på vad som händer länder som gått sin egen
väg utan möjlighet att försvara sig. I Venezuela har USA:s ekonomiska krigföring och
infiltration destabiliserat landet som nu hotas med ett militärt angrepp. Dessa länder har
stått maktlösa mot ekonomisk krigföring, infiltration och militära angrepp, situationen i
Demokratiska Folkrepubliken Korea är väsensskild.

De orättfärdiga sanktioner som riktas mot Demokratiska Folkrepubliken Korea drabbar
visserligen landet, men landet har i årtionden utgått från Jucheidéns principer om
självständighet i ekonomi, politik och försvar. Den ekonomiska tillväxten i Demokratiska
Folkrepubliken Korea har varit stor vilket alla besökare i landet sett och flera utländska
experter bekräftat. Till skillnad från i Venezuela har inte heller landet drabbats av
infiltration och underblåsta politiska splittringar, enigheten runt Koreanska Arbetarpartiet
och marskalk Kim Jong Un är lika bergfast idag som någonsin tidigare. Militärt står
Demokratiska Folkrepubliken Korea starkare än någonsin tidigare.

USA har tvingats erkänna att Demokratiska Folkrepubliken Korea inte kommer att böja sig
och inte kommer att försvinna vilket endast lämnar förhandlingar och diplomatiska
förbindelser kvar som alternativ.

Att marskalk Kim Jong Un genomfört två toppmöten med USA:s president Donald Trump
är därför en enorm diplomatisk seger för Demokratiska Folkrepubliken Korea. Dessa
samtal möjliggör en ny inriktning i relationerna mellan de två länderna och kan
förhoppningsvis på sikt överbygga den stora förtroendeklyfta som fortfarande finns.
Men mötet visar även att USA inte fullt ut är beredda att släppa sin tidigare, misslyckade
konfrontationspolitik. Trots att Demokratiska Folkrepubliken Korea presenterade seriösa
och rimlig förslag med ömsesidiga åtgärder för att stärka förtroendet mellan länderna så
avslutades samtalen av Trump i förtid. Enligt Trump så fick inte USA igenom tillräckligt
mycket av sina krav. Men diplomatiska förhandlingar, stärkande av förtroende och
utvecklande av relationer är en ömsesidig process där båda sidor måste ge och ta. Om
USA tror att Demokratiska Folkrepubliken Korea kommer att lägga sig platt i diplomatiska
förhandlingar efter att gjort envist motstånd i 70 år så misstar de sig.

Mötet mellan marskalk Kim Jong Un och Donald Trump var trots detta en stor framgång
för Demokratiska Folkrepubliken Korea. Arbetet med att förbättra relationerna mellan de
två länderna fortsätter och marskalk Kim Jong Un har vunnit stor respekt i omvärlden vid
dessa möten.

Samtidigt fortgår den positiva utvecklingen i Demokratiska Folkrepubliken Korea vars
ekonomi fortsätter att utvecklas trots de illegala sanktioner som riktas mot landet.
Marskalk Kim Jong Un:s linje att prioritera ekonomin kommer att innebära stora framsteg i
både industriell produktion, elektrifiering och framför allt för folkets levnadsstandard. De
stora framsteg som redan gjorts kommer att följas av än större segrar genom framtida
förbättrade diplomatiska relationerna med omvärlden och utveckling av handel och
turism.

Svenska gruppen för Juchestudier