Stöduttalande den 2 september 2017

Stöduttalande den 2 september 2017

Svenska Juchegruppen fördömer USA-imperialisterna och deras vasallers aggressioner och provokationer mot Demokratiska Folkrepubliken Korea.

De senaste månaderna har världens blickar varit vända mot Demokratiska Folkrepubliken Korea. USA och dess allierade menar att Demokratiska Folkrepubliken Korea provocerar omvärlden genom sitt fortsatta arbete för att förbättra sin preventiva försvarsförmåga. Detta visar på USA:s hyckleri och brist på respekt för andra länders suveränitet och nationella oberoende.

Demokratiska Folkrepubliken Korea har all rätt att utveckla både sin civila och militära missilteknik och att vidta alla tänkbara åtgärder för att försvara sitt land. Det är USA och dess vasaller som utgör ett hot mot omvärlden och står för de militära provokationerna.

USA-imperialisterna och dess vasaller har de senaste 20 åren varit mycket aktiva i sina strävanden att dominera världen och kuva alla som motsätter sig USA:s dominans. De folkrättsvidriga angreppen på Jugoslavien, Afghanistan och Irak är några av de mest brutala exemplen på hur USA:s aggression lett till förstörelsen av hela nationer. Idag har stödet till terrorister i Libyen och Syrien skapat ofattbart lidande i Nordafrika och mellanöstern där även Saudiarabien och USA:s orättfärdiga och blodiga krig mot Jemen skördar tusentals offer.

USA har under året genomfört en lång rad missiltester med missiler som kan leverera kärnvapenstridsspetsar över hela jorden, samtidigt kräver dem att Demokratiska Folkrepubliken Korea ska rusta ner sitt försvar. USA, vars militärbudget är större än resten av världens samlade militära utgifter, anklagar Demokratiska Folkrepubliken Korea för att utgöra ett hot mot omvärlden.

Den uppenbara sanningen är att det är USA och dess allierade som utgör ett hot mot världsfreden och alla folk som vägrar att gå i USA:s ledband.

USA genomförde i slutet på augusti en aggressiv och provokativ militärövning, Ulchi-Freedom Guardian, tillsammans med sina vasaller i södra Korea. I övningen, som är en av världens största, ingick bland annat 17 000 amerikanska och 50 000 sydkoreanska soldater, under övningen övades bland annat angrepp och kärnvapenanfall mot Demokratiska Folkrepubliken Korea. Det är självklart och fullt rättfärdigat att Demokratiska Folkrepubliken Korea vidtar de defensiva åtgärder som man finner nödvändiga när denna typ av aggressiv kraftansamling görs precis utanför landets gräns.

USA har själva, i uppenbar strid mot folkrätten, tagit på sig rätten att genomföra ”preventiva anfall” på länder som de anser hota dem. Varför ska denna rätt då förvägras Demokratiska Folkrepubliken Korea? Att Demokratiska Folkrepubliken Korea undersöker och överväger de militära möjligheterna till ett preventivt anfall mot Guam är självklart i ljuset av det tydliga och ytterst konkreta hot som USA:s militärövning Ulchi-Freedom Guardian utgjorde.

Som kontrast till USA:s aggressiva politik och konkreta hot mot sin omvärld så har Demokratiska Folkrepubliken Korea visat på stort tålamod och diplomatisk skicklighet i hanteringen av situationen. Genom att rakryggat sätta hårt mot hårt har Demokratiska Folkrepubliken Korea visat USA att man aldrig kommer böja sig för USA:s hot. Men Demokratiska Folkrepubliken Korea har inte bara visat att man inte accepterar USA:s hot och inblandning i sina interna angelägenheter utan gjorde med sin skickliga politik sig själva till herrar över situationen. Istället för att observera och acceptera USA:s politik visade Demokratiska Folkrepubliken Korea både USA och omvärlden att landet är fullt kapabelt att inte bara försvara sig men också att slå tillbaks militärt både mot USA:s fastland, kolonier och dess vasaller i området.

Genom detta avslöjar Demokratiska Folkrepubliken Korea USA som den papperstiger landet är.

Svenska Juchegruppen uttrycker därför sitt fulla stöd till Demokratiska Folkrepubliken Koreas väl avvägda utrikespolitik och uppmanar samtidigt USA och dess allierade att avsluta sin destruktiva krigspolitik.

Svenska Juchegruppen fördömer USA:s senaste missiltest och militära upprustning vilken utgör det största hotet mot freden och säkerheten på koreahalvön och i världen.

Svenska Juchegruppen fördömer även de av USA i FN genomdrivna sanktionerna mot Demokratiska Folkrepubliken Korea. Sanktionerna mot Demokratiska Folkrepubliken Korea är en orättfärdig ekonomisk krigföring vars syfte är att straffa det koreanska folket för att man vägrar böja rygg inför USA:s diktat. USA och FN har ingen rätt att avgöra det koreanska folkets öde och vägval, denna rätt tillkommer det koreanska folket och endast det koreanska folket.

 

Svenska Juchegruppen

2 september 2017