Svenska gruppen för Juchestudier arbetar för att sprida och fördjupa kunskaperna i Kim Il Sungs juchefilosofi.

Juchefilosofin utvecklades av Kim Il Sung i kampen mot den japanska ockupationen och blev en ideologisk samlingspunkt för det koreanska motståndet. Juchefilosofin blev efter segern mot den japanska imperialismen en vägledning för den koreanska nationen.

Centrala teman i juchefilosofin är människans frihet, självständighet och oberoende. Den är ett försök att vidareutveckla marxismen med ett tydligare fokus på människan som handlande subjekt som utvecklas i relation till samhället och den natur som människan har herravälde över. Historiskt ligger fokus på folkmassorna som samhällets skapare och den rörelse mot frihet som finns i denna massornas kamp.

Kim Il Sung fortsatte under hela sin levnad att utveckla juchefilosofin, en utveckling som fortsatt under Kim Jong Ils songunbaserade ledarskap. Därför studerar gruppen främst skrifter av Kim Il Sung och Kim Jong Il vilket leder till en djupare förståelse för det nordkoreanska folket och den nordkoreanska utvecklingen.

Gruppen har ett nära samarbete med nordkoreanska representanter i Sverige och internationellt.

Juchetornet i Demokratiska Folkrepubliken Koreas huvudstad Pyongyang är med sina 170 meter världens högsta stentorn.